Zespół Szkół Integracyjnych nr 5 * ul. Szkolna 7 * 05-520 Konstancin - Jeziorna * tel/faks 22 756 43 07 * kjzsinr5@wp.pl *

 

Nawigacja

9 stycznia odbył się Bal karnawałowy.

Renata Furdal

Dzień liczby "PI"

DZIEŃ LICZBY PI

 

 

W dniu 14 marca wielbiciele matematyki na całym świecie obchodzą dzień liczby PI.Data ta została wybrana z powodu skojarzenia z pierwszymi cyframi rozszerzenia dziesiętnego liczby PI, jako że data "14 marca" to "3.14". Dzień Liczby PI ma promować wiedzę matematyczną, szczególnie wśród uczniów wszystkich typów szkół.
            Liczbę PI - zwaną też ludolfiną określa się w matematyce jako stosunek obwodu koła do jego średnicy. W przybliżeniu wynosi ona 3,14.

Wartość liczby PI po raz pierwszy została wyliczona przez Archimedesa do trzech miejsc po przecinku. 31.12.2009 Fabrice Bellardogłosił, że udało mu się obliczyć PI
z dokładnością do 2699999990000 miejsc po przecinku. Obliczenia ze sprawdzeniem zajęły 131 dni.

Renata Furdal